Ägaren Peter Thornéus startade företaget 2009 och har sedan dess utvecklat en helt ny form av mobila hus. 

Peter Thorneus är också delägare i företaget Relaxstugan Finans & Invest AB som är specialister på att etablera mobila kvarter.

Under åren som företaget arbetat med mobila lösningar för boende så har vi byggt upp en god kompetens kring etableringar av olika typer av mobila boendelösningar, både rumsboenden och våra mobila hus. Vi har erfarenhet av att driva mark- och bygglovsfrågor samt all infrastruktur som kan behövas vid etablering av boendelösningarna.

Vi presenterar gärna vårt koncept mer i detalj. Kontakta oss redan idag!