Vi är experter på tillfälliga bygglov, markfrågor och etableringsprojekt för mobila hus.

Vi har sedan 2009 arbetat med att utveckla och etablera olika typer av mobila boendelösningar och har genom detta byggt upp en unik kompetens kring markfrågor, bygglovshantering och V/A och EL-lösningar för mobila hus. 

I Norrbotten har redan två kommuner - Kiruna Kommun och Pajala Kommun tillhandahållit  mark och gett bygglov och påbörjat etablering av mobila kvarter med dessa mobila hus. Detta gör att framtida etableringar i andra kommuner i Sverige kommer att gå smidigare. Med vår kompetens kring bygglovsprocessen får ni som kund också en snabbare, smidigare handläggning. 

Vill ni veta mer om hur en etablering på er ort skulle kunna se ut?  Kontakta oss redan idag!