Äldreboende

Många kommuner har ett stort behov av både permanenta och tillfälliga äldreboendelösningar. Med våra hus och konceptet med att bygga upp kvarter med hus som är handdikappanpassade kan kommuner lösa detta även på markområden som kanske skall användas till annat längre fram i tiden eller inte är detaljplanelagda.

Entreprenörsboende/Personalboende

För att kunna rekrytera personal och bemanna upp projekt under längre tider krävs ett bra boende för dom anställda. Vår höga standard  ger möjligheten att erbjuda ett förstklassigt boende och underlätta rekryteringar och få personalen att trivas och öka lönsamheten i projekten och verksamheten.

Turism och Besöksnäring

Sveriges besöksnäring växer enormt och det finns en stor flaskhals när det gäller företagens tillgång till hotellbäddar. Våra hus kan anpassas till hotellstugor som passar både större och mindre företag som vill komplettera sin befintliga anläggning eller bygga nytt men ha möjligheten att flytta hotellstugorna.

Privatmarknaden/Fritidshus

Att bygga fritidshus är både dyrt och tar tid, våra hus kan parkeras upp snabbt och enkelt  på tomter och mark där permanenta bygglov kan vara svåra att få.  Dessutom finns ingen värdeminskning på husen då dessa byggs som riktiga hus vilket gör detta till en bra och trygg investering.